Akkordeon, 1. Stimme
!. Stimme
 • Karin Flach (Akkordeon, 1. Stimme, li.)
 • Christoph Ehrhart (Akkordeon, 1. Stimme / Stimmführer, 2. v. li.)
 • Martina Hog (Akkordeon, 1. Stimme, 3. Stimme, E-Bass, Mitte)
 • Reinhold Fürst (Akkordeon, 1. Stimme, 2. v. re.)
 • Claudia Feifel (Akkordeon, 1. Stimme, re.)
 • Cornelia Wehweck (Akkordeon, 1. Stimme, nicht auf dem Bild)
 • Iris Witzemann
  (Akkordeon, 1. Stimme, nicht auf dem Bild)
 • Diana Sterk
  (Akkordeon, 1. Stimme, nicht auf dem Bild)